Vizyonumuz

Vizyonumuz; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri içselleştiren, alandaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, ilkokul öğrencilerinin gelişim düzeylerine uygun etkinlikler planlayan, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinen ve bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin tüm gelişim alanlarında kendi kapasitelerini en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak tanıyan sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.