Anabilim Dalı Başkanımız

   
                           Doç. Dr. Seher YARAR KAPTAN                       

04.12.2020 tarihinden itibaren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Seher YARAR KAPTAN, yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Flash Programında Kavram Karikatürleri İle Desteklenerek Hazırlanmış Öğrenme Nesnelerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması” başlıklı tezi ile, doktora eğitimini ise 2015 yılında “İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Hoşgörü Değerinin Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerle Öğretimi” başlıklı tez çalışması ile tamamlamış, 2022 yılında Temel Eğitim Bilim Alanında Doçent Dr. unvanını elde etmiştir. 2012-2014 yılları arasında ERASMUS koordinatörlüğü, 2014-2015 yılları arasında MEVLANA Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2012’den itibaren Ana Bilim Dalımızda FARABİ Koordinatörlüğü görevini yürütmeye devam etmektedir. Sınıf Öğretmenliği, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi ile Değerler Eğitimi alanlarında çalışmakta olan Dr. YARAR KAPTAN pek çok projede yer almış ve alana ilişkin çok sayıda makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü ortaya koymuştur.