Ana Bilim Dalımızın Kapsamı

Eğitim dili Türkçe olan programımızın öğrenim süresi dört yıl olup bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmen adayları gerekli koşulları sağladığı takdirde ilgili alanda yüksek lisans yapabilmektedir. Alanda yürütülen çalışmaları takip eden, öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesine olanak tanıyan, öğrenmenin merkezine öğrenciyi alarak etkili öğrenmelerin gerçekleşmesini amaçlayan nitelikli sınıf öğretmenleri yetiştirmeyi kendine ilke edinen Ana Bilim Dalımız kapsamında “Farabi” ve “Erasmus” değişim programları olanakları da bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü altında yer alan Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda 2 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 15 akademisyen görev yapmaktadır.